[Rozmiar: 72374 bajtów]
Projekt
Pomorze Zachodnie
– Wsparcie PP
nasza szkoła

Projekt


Projekt

Projekt: „Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne”

Wartość projektu:                249 343,92 zł
Kwota dofinansowania:        235 630,00 zł
Okres realizacji projektu:      10.2021 r. – 01.2023 r.

         Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, typ projektu 2f grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych na finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów – z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie w tym zakresie wynikające z pandemii COVID-19.
         Celem projektu było wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów uczęszczających do świnoujskich szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miasto Świnoujście. Pandemia wymusiła zmianę formy kształcenia uczniów w szkole. Widoczne są już, niestety, tego negatywne skutki: pogorszenie kondycji psychicznej uczniów, zaburzenia nastroju, niski poziom samooceny, zmęczenie, apatia, problemy w kontaktach bezpośrednich pomiędzy rówieśnikami.
         Uczniowie korzystali z zajęć: plastycznych, artystycznych, wyrównawczych, terapii pedagogicznej i robotyki
         Zajęcia umożliwiły udzielenie uczniom profesjonalnego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz minimalizację negatywnych skutków związanych z pandemią COVID 19.

ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU:
GALERIA ZDJĘĆ

ROBOTYKA

Laboratorium przyszłości Laboratorium przyszłości Laboratorium przyszłości
Laboratorium przyszłości Laboratorium przyszłości Laboratorium przyszłości Laboratorium przyszłości
Laboratorium przyszłości Laboratorium przyszłości Laboratorium przyszłości
Laboratorium przyszłości Laboratorium przyszłości Laboratorium przyszłości Laboratorium przyszłości
Laboratorium przyszłości Laboratorium przyszłości Laboratorium przyszłości
Laboratorium przyszłości Laboratorium przyszłości Laboratorium przyszłości Laboratorium przyszłości
Laboratorium przyszłości Laboratorium przyszłości Laboratorium przyszłości Laboratorium przyszłości
Laboratorium przyszłości Laboratorium przyszłości Laboratorium przyszłości
Laboratorium przyszłości Laboratorium przyszłości Laboratorium przyszłości
Laboratorium przyszłości Laboratorium przyszłościKlknij na obrazek,
a dowiesz się jak
propagujemy czytelnictwo

bibliotekaKlknij na obrazek,
a dowiesz się
jak promujemy zdrowie

Szkoła Promująca ZdrowieKliknij na obrazek, aby przeczytać bajkę o
Bajka
o Życzulku

kiermasz

Kliknij na obrazek, aby pobrać informację o programie SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

Kliknij na obrazek, CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

Projekt edukacyjny

Projekt edukacyjny

Projekt europejski

Projekt europejski


Kliknij na obrazek, Bezpieczne wakacje

Projekt edukacyjny


Klub Kubusia Puchatka

Strona znajduje się na serwerze firmy "Multimedia Polska-Południe S.A"
copyright© by Kamilla Szczucka