[Rozmiar: 72374 bajtów]
Historia szkoły


Ważne linki:
Kliknij na obrazek, aby obejrzeć prezntację o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza
Czwórka na gorąco
Kliknij na obrazek, Facebookwww.youtube.com
Pomóż KamilowiHistoria szkoły

otwarcie szkoły   Historia szkoły zaczyna się od września 1955 roku. Otwarto w tym roku tzw. "Małą Szkołę" przy ul. Małopolskiej.
   Pierwszą i jedyną nauczycielką klas I i II była pani H. Bohdanow. Po dwóch latach usilnych starań rodziców i nauczycieli w "szkółce" wyremontowano następne pomieszczenia, przystosowując je dla klas II i IV.
   W związku z rozbudową miasta zaistniała potrzeba wybudowania szkoły "z prawdziwego zdarzenia" przy ul. Szkolnej. W 1961 roku położono kamień węgielny pod budowę tak potrzebnego obiektu. W 1962 roku oddano do użytku pierwszy pawilon o pięciu jasnych i przestronnych salach lekcyjnych. Pierwszym kierownikiem budującej się szkoły został pan P. Sobiech a jego zastępcą pani H. Bohdanowicz.
   We wrześniu 1963 roku oddano do użytku cały budynek z piętnastoma salami lekcyjnymi, świetlicą oraz salą gimnastyczną. Dyrektorem tej placówki został pan K. Soczyński. W dniu otwarcia szkoły zapisanych było 1026 uczniów.
szkoła - dawniejNa wniosek Wydziału Oświaty z dnia 8 sierpnia 1963 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego nadało szkole nazwę: Szkoła Podstawowa Nr 4 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Świnoujściu.
   W 1967 roku mury naszej szkoły opuściło 70 pierwszych absolwentów . W roku szkolnym 1968/1969 duże osiągnięcia zdobył chór szkolny i zespół instrumentalny, prowadzony przez Pana S. Wendta (I miejsce w eliminacjach powiatowych).
W 1969 roku na terenie szkoły utworzono "izbę pamięci weteranów II Wojny Światowej. W latach 1972 - 1973 nawiązano współpracę z niemiecką szkołą w Uckeritz. W 1973 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego wyraziło uznanie dla koła turystyczno - krajoznawczego za aktywne uczestnictwo w konkursie pt."Mikołaj Kopernik - wielki syn narodu polskiego". W roku szkolnym 1974 - 1975 podpisano akt przyjaźni między Szkołą Podstawową nr 4 a Szkołą Podstawową nr 6 w Świnoujściu.
szkoła - dawniej   26 maja 1978 roku odbyło się spotkanie z Anną Beatą Chodorowską - poetką naszej ziemi wolińskiej. 10 maja 1978 roku szkoła otrzymała list od kpt. ż. w. Karola Borchardta - autora książki pt. "Znaczy kapitan" - o naszym patronie. W listopadzie 1969 roku zawaliła się sala gimnastyczna, która była później remontowana przez parę lat.
   W 1983 roku nastąpiło przekazanie sztandaru przez wicekuratora mgr Z. Wesołowskiego
   W 1982 roku rozpoczęto budowę nowego pawilonu. Budowę ukończono w 1985 roku, a nowy pawilon oddano do użytku na 50-lecie Ziemi Szczecińskiej.
   W 1997 roku powstaje w szkole pierwsza klasa integracyjna.
   W 2001 roku powstaje pierwsza integracyjna klasa gimnazjalna, a Szkoła Podstawowa Nr 4 przekształca się w Zespół Szkół Publicznych nr4 z Oddziałami Integracyjnymi.
   Historię naszej szkoły tworzyli nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie, ich rodzice oraz jej dyrektorzy. Dyrektorami szkoły byli: Przemysław Sobiech, Kazimierz Soczyński, Teresa Zakrzewska, Franciszek Kalinowski, Teresa Miklejewska, Władysław Staszyński, Franciszka Niedzielska, Zbigniew Jaśkiewicz, Marzena Stryjewska, Anna Michałowska-Głuszek.
   W roku 2013 szkoła obchodzi 50-lecie swojego istnienia.

Kliknij na aparat - a wejdziesz do galerii fotograficznej


Patron szkoły

   Mamert Stankiewicz - patron naszej szkoły

Mamert Stankiewicz   W styczniu obchodzimy święto patrona naszej szkoły - kapitana żeglugi wielkiej Mamerta Stankiewicza. Urodził się on 22.01.1889 roku w miejscowości Mitwa. Już w dzieciństwie kochał morze i przezwyciężał strach przed tym żywiołem. W trakcie ćwiczeń na szalupach opanowywał go strach i nieustannie dręczyła myśl, że nie nadaje się na marynarza. Miał możliwość podjęcia studiów architektury, lecz mimo, iż przerażające, dla kapitana było droższe. Wyruszył więc na morskie szlaki.
   Cechowała go rezerwa i opanowanie. Swój wzór widział kapitan w jednym z byłych przełożonych, człowieku zawsze zrównoważonym, spokojnym, innych traktującym z chłodną uprzejmością.
   Kapitan doskonale władał językami obcymi: angielskim, niemieckim i francuskim. Jak dobrze znał te języki świadczy fakt, że podczas pobytu w jednym z portów udzielał korepetycji z matematyki po niemiecku, młodemu Niemcowi.
   Kapitan nigdy nie mówił nieprawdy. Zasłynął też ze świetnej znajomości nawigacji. Wiele lat zajęła mu nauka tej sztuki oraz ciągłe dokształcanie się w tym kierunku. Egzamin przed komisją admiralską zdał celująco i w nagrodę otrzymał złoty zegarek.
   Swój wolny czas poświęcał opanowaniu astronomii żeglarskiej i nawigacji. W czasie I Wojny Światowej dowodził w operacjach stawiania min, a do wykonywania tych zadań zgłaszał się na ochotnika.
   Od 1921 roku kierował wydziałem nawigacyjnym w Państwowej Szkole Morskiej w Tczewie. W latach 1923-1927 był kapitanem szkolnego żaglowca "Lwów".
   Podczas II Wojny Światowej walczył przeciwko Niemcom. W listopadzie 1939 roku jego statek został trafiony dwiema torpedami i zatonął. Kapitan Mamert Stankiewicz zmarł z zimna i wycieńczenia na angielskim statku ratującym rozbitków. Pochowano go w Wielkiej Brytanii na cmentarzu w Hartlepool.
   W pamięci marynarzy, z którymi pracował, pozostał jako jedyny przełożony, który nigdy nie zadrasnął ich godności osobistej.

Do pobrania prezentacja o kpt. ż. w. Mamercie Stankiewiczu
opracowana przez Monikę Stańczak i Aleksandrę Jamroży
Kliknij na komputer aby pobrać prezentację

Kliknij na obrazek, aby pobrać informację o programie SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

Kliknij na obrazek, CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

Używkom mówię Nie
GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ POMOC?

ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ

Projekt edukacyjny

Projekt edukacyjnyProjekt edukacyjny

Projekt europejski

Projekt europejski


Kliknij na obrazek, Bezpieczne wakacje

Projekt edukacyjny


Klub Kubusia Puchatka

Zawsze Bezpieczni

Strona znajduje się na serwerze firmy "Multimedia Polska-Południe S.A"
copyright© by Kamilla Szczucka