[Rozmiar: 72374 bajtów]
Kalendarium

WAŻNE DATY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022:

 • Inauguracja roku szkolnego: 01.09.21r.
 • Zakończenie roku szkolnego: 24.06.22r.
 • Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.21r. - 02.01.22r.
 • Ferie zimowe: 31.01. - 11.02.22r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 14.04 - 19.04.22r.
 • Egzamin ósmoklasisty: 24 - 26.05.22r.


 • Rady pedagogiczne:
  • robocze: 14.09.21r., 13.10.21r., 21.10.21r., 23.11.21r., 25.03.22r.,05.05.22r .
  • klasyfikacyjna (śródroczna): 26.01.22r.
  • podsumowująca: 22.02.22r.
  • klasyfikacyjna (końcoworoczna): 20.06.22r.
  • podsumowująca: 30.06.22r.

  Klasyfikacja:
  • propozycje śródroczne: poinformowanie uczniów i rodziców o planowanych ocenach: do 13.12.21r.
  • klasyfikacyjne śródroczne: do 21.01.22r.
  • propozycje końcowe: poinformowanie uczniów i rodziców o planowanych ocenach: do 31.05.22r.
  • klasyfikacyjne końcowe: do 14.06.22r.

  Zebrania z rodzicami:
  • 02.09.21r. - klasy VI - VIII
  • 16.09.21 r. + spotkanie Rady Rodziców
  • 27.10.21r.
  • 15.12.21r.
  • 27.01.22r.
  • 22.03.22r.
  • 17.05.22r.
  • czerwiec 2022r. - Rada Rodziców

  Dni, w których odbywać się będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze:

  • 15.10.21r.
  • 12.11.21r
  • 07.01.22r.
  • 02.05.22r.
  • 24 - 26.05.22r.
  • 17.06.22r.


  • Zwrot podręczników:
  • 13 - 22.06.22r.
Kliknij na obrazek, aby pobrać informację o programie SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

Kliknij na obrazek, CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

Projekt edukacyjny

Projekt edukacyjny

Strona znajduje się na serwerze firmy "Multimedia Polska-Południe S.A"
copyright© by Kamilla Szczucka