[Rozmiar: 72374 bajtów]
KalendariumWAŻNE DATY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024:

 • Inauguracja roku szkolnego: 04.09.23r.
 • Zakończenie roku szkolnego: 21.06.24r.
 • Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.23r. - 01.01.24r.
 • Ferie zimowe: 15.01. - 27.01.24r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 28.03 - 02.04.24r.
 • Egzamin ósmoklasisty: 14 - 16.05.24r.


 • Rady pedagogiczne:
  • robocze: 25.09.23r., 12.10.23r., 07.11.23r., 24.04.24r.
  • klasyfikacyjna (śródroczna): 09.01.24r.
  • podsumowująca: 13.02.24r.
  • klasyfikacyjna (końcoworoczna): 14.06.24r.
  • podsumowująca: 27.06.24r.

  Klasyfikacja:
  • propozycje śródroczne: poinformowanie uczniów i rodziców o planowanych ocenach: do 24.11.23r.
  • klasyfikacyjne śródroczne: do 05.01.24r.
  • propozycje końcowe: poinformowanie uczniów i rodziców o planowanych ocenach: do 08.05.24r.
  • klasyfikacyjne końcowe: do 11.06.24r.

  Zebrania z rodzicami:
  • 21.09.23r. + spotkanie Rady Rodziców
  • 29.11.23r.
  • 11.01.24r.
  • 20.03.24r.
  • 09.05.24r.
  • czerwiec 2023r. - Rada Rodziców

  Dni, w których odbywać się będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze:

  • 13.10.23r.
  • 02 - 03.11.23r
  • 02.05.24r.
  • 14 - 16.05.24r. egzaminy ósmych klas
  • 31.05.24r.


Kliknij na obrazek, aby pobrać informację o programie SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

Kliknij na obrazek, CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

Projekt edukacyjny

Projekt edukacyjny

Strona znajduje się na serwerze firmy "Multimedia Polska-Południe S.A"
copyright© by Kamilla Szczucka