[Rozmiar: 72374 bajtów]
Kalendarium

WAŻNE DATY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019:

 • Inauguracja roku szkolnego: 03.09.18r.
 • Zakończenie roku szkolnego: 21.06.19r.
 • Zimowa przerwa świąteczna: 22.12.18r. - 01.01.19r.
 • Ferie zimowe: 28.01. - 08.02.19r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 18.04 - 23.04.19r.
 • Egzamin gimnazjalny: 10 - 12.04.19r.
 • Egzamin ósmoklasisty: 15 - 17.04.19r.


 • Rady pedagogiczne:
  • robocze: 25.09.18r., 11.10.18r., 22.11.18r., .
  • klasyfikacyjna (śródroczna): 22.01.19r.,
  • podsumowująca: 21.02.19r.
  • szkoleniowa: luty, marzec 2019r.
  • szkoleniowa - procedury:: 03.04.19r.,
  • klasyfikacyjna (końcoworoczna): 13.06.19r.
  • podsumowująca: 24.06.19r.

  Klasyfikacja:
  • propozycje śródroczne: poinformowanie uczniów i rodziców o planowanych ocenach: do 03.12.18r.
  • klasyfikacyjne śródroczne: do 18.01.19r.
  • propozycje końcowe: poinformowanie uczniów i rodziców o planowanych ocenach: do 07.05.19r.
  • klasyfikacyjne końcowe: do 07.06.19r.

  Zebrania z rodzicami:

  • 19.09.18r. - organizacyjne z wychowawcami (wybór delegata do nowej rady rodziców, informacje o pracy szkoły i klasy)
  • 29.10.18r.
  • 04.12.18r.
  • 23.01.19r.
  • 27.03.19r.
  • 08.05.19r.
  • czerwiec 2018r. - Rada Rodziców


  Dni, w których odbywać się będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze:

  • 31.10.18r.
  • 02.11.18r
  • 21.12.18r.
  • 02.01.19r.
  • 02.05.19r.
  • 15 - 17.04.19r.


  • Zwrot podręczników:
  • 10 - 14.06.19r.
Kliknij na obrazek, aby pobrać informację o programie SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

Kliknij na obrazek, CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

Projekt edukacyjny

Projekt edukacyjny

Strona znajduje się na serwerze firmy "Multimedia Polska-Południe S.A"
copyright© by Kamilla Szczucka