[Rozmiar: 72374 bajtów]
Kalendarium

WAŻNE DATY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023:

 • Inauguracja roku szkolnego: 01.09.22r.
 • Zakończenie roku szkolnego: 23.06.23r.
 • Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.22r. - 01.01.23r.
 • Ferie zimowe: 13.02. - 24.02.23r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 06.04 - 11.04.23r.
 • Egzamin ósmoklasisty: 23 - 25.05.23r.


 • Rady pedagogiczne:
  • robocze: 13.09.22r., 13.10.22r., 16.11.22r., 25.04.23r., 15.05.23r.
  • klasyfikacyjna (śródroczna): 31.01.23r.
  • podsumowująca: 07.03.23r.
  • klasyfikacyjna (końcoworoczna): 19.06.23r.
  • podsumowująca: 29.06.23r.

  Klasyfikacja:
  • propozycje śródroczne: poinformowanie uczniów i rodziców o planowanych ocenach: do 16.12.22r.
  • klasyfikacyjne śródroczne: do 27.01.23r.
  • propozycje końcowe: poinformowanie uczniów i rodziców o planowanych ocenach: do 12.05.23r.
  • klasyfikacyjne końcowe: do 16.06.23r.

  Zebrania z rodzicami:
  • 15.09.22 r. + spotkanie Rady Rodziców
  • 20.12.22r.
  • 15.03.23r.
  • 16.05.23r.
  • czerwiec 2023r. - Rada Rodziców

  Dni, w których odbywać się będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze:

  • 14.10.22r.
  • 31.10.22r
  • 02.05.23r.
  • 04.05.23r.
  • 05.05.23r.
  • 09.06.23r.


  • Zwrot podręczników:
  • 12 - 21.06.23r.
Kliknij na obrazek, aby pobrać informację o programie SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

Kliknij na obrazek, CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

Projekt edukacyjny

Projekt edukacyjny

Strona znajduje się na serwerze firmy "Multimedia Polska-Południe S.A"
copyright© by Kamilla Szczucka