[Rozmiar: 72374 bajtów]
Ochrona danych
osobowychREJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA


Nazwa i dane kontaktowe administratora


Nazwa
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
Adres; ul. Szkolna 1, 72-600 Świnoujście
e-mail dyrekcja@zsp4.swinoujscie.pl
Telefon; 913212881
Inspektor Ochrony Danych


Nazwa
Monika Lech
Adres; ul. Szkolna 1, 72-600 Świnoujście
e-mail monikajlech@gmail.com
Telefon; 603810331
         Dyrektor szkoły jest administratorem danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi.

         Inspektorem danych osobowych w szkole jest Pani Monika Lech
--nr tel. 603 810 331
e-mail monikajlech@gmail.comOchrona danych osobowych


         Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Świnoujściu przy ul. Szkolna 1 informuje, że w czasie organizowanych imprez, uroczystości otwartych nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016, poz. 922) oraz art. 81. Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. , poz. 880). Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników imprezy, uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechnienia wizerunku innych osób bez ich zgody.

         Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o ochranie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922) informuję, że administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły nr 4 z siedzibą w Świnoujściu przy ul Szkolnej1, które przetwarza dane w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

         Administratorem danych, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach przepisów prawa.

         Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania, kontroli, poprawiania i zabezpieczenia danych w oparciu o art. 32 ustawy.Kliknij na obrazek, aby pobrać informację o programie SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

Kliknij na obrazek, CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

Używkom mówię Nie
GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ POMOC?

ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ

Projekt edukacyjny

Projekt edukacyjny

Projekt edukacyjny

Projekt europejski

Projekt europejski

Kliknij na obrazek, Bezpieczne wakacje

Projekt edukacyjny

Klub Kubusia Puchatka

Zawsze Bezpieczni

Strona znajduje się na serwerze firmy "Multimedia Polska-Południe S.A"
copyright© by Kamilla Szczucka