[Rozmiar: 72374 bajtów]
Rada Rodziców


Rok szkolny 2018/2019

Do pobrania
List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do Rodziców

Kliknij na komputer aby pobrać List Głównego Inspektora Sanitarnego </a>	
<a name=List Minister Oświaty i Głównego Inspektora Sanitarnego skierowany do Rodziców i opiekunów

Szanowni Państwo,
w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.
W związku z powyższym, kierujemy do Państwa - Rodziców i Opiekunów list.
Do pobrania list
Kliknij na komputer aby pobrać list
KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA RADY RODZICÓW

          W dniu 25-09-2018r Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu w roku szkolnym 2018/2019 wybrała Prezydium Rady::
- Przewodniczącym Rady Rodziców wybrano jednogłośnie p. Andrzeja Seroczyńskiego kl. 8a
- Zastępcą wybrano jednogłośnie p. Bernardynę Łuczak z kl. 4d;
- Sekretarzem wybrano jednogłośniep. Agnieszkę Dusza z kl. 7c..

Skarbnikiem Rady Rodziców została p. Teresa Orzechowska – pracownik administracji Szkoły.

Rada Rodziców ustaliła następującą składkę na komitet rodzicielski:
I dziecko 35 zł (20 zł zostaje w klasie 15 zł wpłata na konto RR)
II dziecko 30 zł (20 zł zostaje w klasie 10 zł wpłata na konto RR)
III dziecko i następne 25 zł (20 zł zostaje w klasie 5zł wpłata na konto RR)

         Rada Rodziców utrzymała na tym samym poziomie co w poprzednim roku szkolnym wpłaty na potrzeby świetlicy, tj. 8zł miesięcznie od dziecka.
         Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała propozycję Pani Dyrektor dotyczącą dni opiekuńczo-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019 w następujących dniach:
31.10.2018
02.11.2018
21.12.2018
02.01.2019
15,16,17.04.2019
02.05.2019


            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            


Kliknij na obrazek, Sześciolatek w szkole

Kliknij na obrazek, Sześciolatek w szkole

Kliknij na obrazek, aby pobrać informację o programie SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

Kliknij na obrazek, CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

Używkom mówię Nie
GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ POMOC?

ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ

Projekt edukacyjny

Projekt edukacyjnyProjekt edukacyjny

Projekt europejski

Projekt europejski


Kliknij na obrazek, Bezpieczne wakacje

Projekt edukacyjny


Klub Kubusia Puchatka

Zawsze Bezpieczni

Strona znajduje się na serwerze firmy "Multimedia Polska-Południe S.A"
copyright© by Kamilla Szczucka