[Rozmiar: 72374 bajtów]
Rada RodzicówRok szkolny 2022/2023


Stypendia i zasiłki szkolne na rok szkolny 2022/2023

     Do 15 września 2022r. można składać wnioski o stypendia szkolne na rok szkolny 2022/2023
     Rodzice, opiekunowie prawni uczniów zamieszkali na terenie Miasta Świnoujście mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.
     Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, którego rodzina znajduje się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty: 600,00 zł netto).
     Stypendium szkolne przysługuje uczniowi w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie;
- niepełnosprawność;
- ciężka lub długotrwała choroba;
- wielodzietność;
- alkoholizm lub narkomania;
- brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych;
- rodzina niepełna.

     Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 15 września 2022r. w sekretariacie szkoły
Wnioskodawcy zobowiązani są do przedstawienia informacji przy składanych wnioskach o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiu poprzedzającym złożenie wniosku (tj. w miesiącu sierpniu 2022r.) lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym dochód ten utracono.

Dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów lub oświadczenie.

 • Regulamin

 • wniosek o przyznanie stypendium

 • wniosek o przyznanie zasiłku

 • wniosek o stypendium dla uchodzcow z Ukrainy


 • https://bip.um.swinoujscie.pl/artykul/1373/34640/stypendia-i-zasilki-szkolne-na-rok-szkolny-2022-2023
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              


  Kliknij na obrazek, Sześciolatek w szkole

  Kliknij na obrazek, Sześciolatek w szkole

  Kliknij na obrazek, aby pobrać informację o programie SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

  Kliknij na obrazek, CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

  Używkom mówię Nie
  GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ POMOC?

  ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ

  Projekt edukacyjny

  Projekt edukacyjny  Projekt edukacyjny

  Projekt europejski

  Projekt europejski


  Kliknij na obrazek, Bezpieczne wakacje

  Projekt edukacyjny


  Klub Kubusia Puchatka

  Zawsze Bezpieczni

  Strona znajduje się na serwerze firmy "Multimedia Polska-Południe S.A"
  copyright© by Kamilla Szczucka