[Rozmiar: 72374 bajtów]
Informacje dla nauczycieli


Ważne linki:

dzienniki ustaw
prawo oświatowe
karta  nauczyciela
Nadgodziny Czerwiec 2021


Kliknij na ikonę, aby pobrać informacje

Kliknij na komputer aby pobrać informacjeZAJĘCIA UNIJNE


         Projekt jest realizowany w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPZP.08.03.00-32-K024/17-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie.

Do pobrania wzory dokumentów
Kliknij na komputer aby pobrać informacje o zajęciach                       Kliknij na komputer aby pobrać regulamin            Kliknij na komputer aby pobrać deklarację
     informacja o zaj.               regulamin           deklaracja

Kliknij na komputer aby pobrać oświadczenie                  Kliknij na komputer aby pobrać formularz                  Kliknij na komputer aby pobrać rezygnację
oświadczenie            formularz            rezygnacja
POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Do pobrania wzory dokumentów
Kliknij na komputer aby pobrać wniosek o diagnozę                  Kliknij na komputer aby pobrać Druk IPET-u            Kliknij na komputer aby pobrać ipet
wniosek o diagnozę.          druk IPET-u           przykład IPET-u

            Kliknij na komputer aby pobrać wzór wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia - oceny cząstkowe                  Kliknij na komputer aby pobrać wzór powiadomienia i zgody na zajęcia pozalekcyjne
      wzór WOPFU - oceny            zajęcia pozal.
                                                                        powiadomienie i zgodaSZABLON HARMONOGRAMU PRACY SZKOŁY

Do pobrania harmonogram
Kliknij na komputer aby pobrać harmonogram


ARKUSZ ANALIZY PRACY WŁASNEJ NAUCZYCIELA I SZKOŁY

Do pobrania SAMOCHWAŁKA
Kliknij na komputer aby pobrać ARKUSZ ANALIZY PRACY WŁASNEJ NAUCZYCIELA I SZKOŁY • Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla SP nr 4; mapka; rzut ogólny


 • PROCEDURA ORGANIZOWANIA ZASTĘPSTW ZA NIEOBECNYCH NAUCZYCIELI w SP nr 4


 • Uwagi o prowadzeniu dokumentacji szkolnej


 • Informacja w sprawie numerowania lekcji


 • PORADNIK DYDAKTYCZNY
  dla nauczycieli realizujących podstawę programową
  w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum z uczniami niewidomymi i słabo widzącymi • WZÓR EWALUACJI WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU/DIAGNOZY (wg nowej podstawy programowej)

 • WZÓR RAPORTU Z EGZAMINU

 • WZÓR RAPORTU ZE SPRAWDZIANU


 • Instrukcja inwentaryzacyjna

  Do pobrania istrukcja
  Kliknij na komputer aby pobrać zaproszenie


  Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ze Szczecina zaprasza na bezpłatne warsztaty w ramach projektu "Wolontariusz w akcji - siłą organizacji".


  Do pobrania ZAPROSZENIE
  Kliknij na komputer aby pobrać zaproszenie


  PROFIL ROZWOJU KOMPETECJI UCZNIA W TRAKCIE EDUKACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

  Do pobrania PROFIL ROZWOJU KOMPETECJI UCZNIA
  Kliknij na komputer aby pobrać metryczkę
  Kliknij na obrazek, aby pobrać informację o programie SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

  Kliknij na obrazek, CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

  Używkom mówię Nie
  GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ POMOC?

  ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ

  Projekt edukacyjny

  Projekt edukacyjny  Projekt edukacyjny

  Projekt europejski

  Projekt europejski


  Kliknij na obrazek, Bezpieczne wakacje

  Projekt edukacyjny


  Klub Kubusia Puchatka

  Zawsze Bezpieczni

  Strona znajduje się na serwerze firmy "Multimedia Polska-Południe S.A"
  copyright© by Kamilla Szczucka