[Rozmiar: 72374 bajtów]


Ważne linki:
Kliknij na obrazek, aby obejrzeć prezntację o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza
Czwórka na gorąco
Kliknij na obrazek, Facebook-->-->


nasza szkoła


         Serdecznie witamy na stronie internetowej poświęconej Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Świnoujściu.
Chcemy poprzez tę stronę zaprezentować Państwu naszą szkołę, kadrę nauczycielską, uczniów, ich osiągnięcia i sukcesy.
         Serwis ten ma pomóc wszystkim tym, którzy są związani z nasza placówką. Znajdziecie tu między innymi informacje o metodach nauczania, planach dydaktycznych, jak również plany lekcji poszczególnych klas, informacje o wydarzeniach w szkole itp.

Życzymy miłej lektury!NASZA OFERTA:
 • klasy integracyjne (do 20 uczniów w klasie i 2 nauczycieli, w tym 1 pedagog specjalny
 • język angielski, język niemiecki;
 • wykwalifikowani nauczyciele oraz: pedagodzy specjalni, logopeda, psycholog, rehabilitant, wspomagający rozwój i edukację dzieci zdrowych i zagrożonych nieprawidłowym rozwojem;
 • programy dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • zajęcia pozalekcyjne np. LOP, koło teatralne, zespół wokalno-instrumentalny, koło plastyczne, koło rowerowe i inne;
 • zajęcia dodatkowe wyrównujące poziom wiedzy, logopedyczne, rehabilitacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, organizujące czas wolny podczas ferii zimowych;
 • budynek szkolny architektonicznie przystosowany do potrzeb dzieci z obniżoną sprawnością ruchową.INTEGRACJA

         Pochodzi od łacińskiego integrare - scalić. W szerokim znaczeniu wyraża się w takim wzajemnym stosunku pełno- i niepełnosprawnych, w którym są respektowane takie same prawa, liczą się takie same wartości, w których stwarza się obu grupom identyczne warunki do maksymalnego, wszechstronnego rozwoju.
         Fundamentalną zasadą funkcjonowania naszej szkoły jest przekonanie, że wszystkie dzieci w miarę możliwości powinny uczyć się razem, niezależnie od doświadczanych przez nie trudności i różnic.
         Uznajemy i odpowiadamy na zróżnicowane potrzeby naszych uczniów, przyjmując różne style i tempa uczenia się oraz gwarantujemy każdemu odpowiednie wykształcenie dzięki właściwym programom nauczania, strategiom kształcenia, przygotowaniom organizacyjnym i wykorzystaniu zasobów.
         W naszej szkole dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi otrzymują takie dodatkowe wsparcie, jakiego mogą wymagać w celu zapewnienia skuteczności ich kształcenia.
         Integracja jest najskuteczniejszym środkiem budowania solidarności między dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich rówieśnikami.         Hallo und herzlich willkommen auf der Internet Seite unserer Mamert Stankiewicz Gesamtschule mit Integrationsklassen. Wir wollen euch unsere Lehrer, Schüler, ihre Erfolge und Leistungen zeigen.
         Die Seite soll allen helfen, die sich für unsere Schule interessieren und mit ihr in Verbindung stehen. Ihr findet hier unter anderem Informationen über die Lehrmethoden, didaktische Pläne, wie auch Stundenpläne einzelner Klassen und Informationen über Ereignisse in der Schule usw.
UNSER ANGEBOT:
 • Integrationsklassen, das sind bis zu 20 Schüler, die vom 2 LehrerInnen und einem speziell ausgebildeten Pädagogen betreut werden
 • Zwei Sprachen: Deutsch und Englisch
 • Ein hochqualifiziertes Team von Lehrern wird unterstützt von speziellen Pädagogen, Logopäden, Psychologen, Physiotherapeuten. Diese unterstützen die Entwicklung und Ausbildung von gesunden Schülern und von gefährdeten Schülern mit Entwicklungsstörungen
 • Das Programm ist angepasst an die individuellen Bedürfnisse der Schüler
 • Verschiedene Arbeitsgruppen, z.B. Natur - und - Umweltschutz AG, Theater AG, Musik AG; Kunst AG, Fahrrad AG und andere…
 • Zusätzlicher Unterricht der den Wissensstand angleicht
 • Das Schulgebäude ist auch für Schüler mit eingeschränkter Körperlicher Leistungsfähigkeit gut nutzbar.


INTEGRATION

         Das Wort kommt vom lateinischen integrare – verbinden, zusammenfügen. Im übertragenem Sinne bedeutet dies, dass auch behinderte Menschen gleiche Rechte und Bedingungen für ihre allgemeine Entwicklung haben.
         Die Grundeinstellung unserer Schule ist, dass alle Schüler in Rahmen der Möglichkeiten zusammen lernen sollen, unabhängig von unterschiedlichen Erfahrungen.
         Wir erkennen und entsprechen den Bedürfnissen der Schüler, indem wir verschiedene Lehrmethoden und ein unterschiedliches Tempo des Lehrens anwenden. Wir garantieren jedem eine gute Ausbildung in dem wir ein kompetentes Lehrprogramm verwenden.
         In unserer Schule, wenn Bedarf besteht, erhalten die Kinder zusätzliche Unterstützung, was dazu beiträgt die Effektivität des Lernens zu erhöhen. Integration ist die effektivste Art Solidarität zwischen den Schülern aufzubauen.
Kliknij na obrazek, aby pobrać informację o programie SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

Kliknij na obrazek, CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

Używkom mówię Nie
GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ POMOC?

ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ

Projekt edukacyjny

Projekt edukacyjnyProjekt edukacyjny

Projekt europejski

Projekt europejski


Kliknij na obrazek, Bezpieczne wakacje

Projekt edukacyjny


Klub Kubusia Puchatka

Zawsze Bezpieczni

Strona znajduje się na serwerze firmy "Multimedia Polska-Południe S.A"
copyright© by Kamilla Szczucka