[Rozmiar: 72374 bajtów]
Przepisy prawneSzkolne przepisy prawne

 1. Statut szkoły
  kliknij aby pobrać treść plikuTreść Statutu szkoły - do pobrania...
 2. System oceniania na I etapie edukacyjnym
 3. Przedmiotowy system oceniania kl. IV – VIII
 4. Procedury egzekwowania obowiązku szkolnego
 5. Procedura monitorowania jakości nauczania
 6. Procedury organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w SP nr 4
 7. Procedura postępowania z uczniem wyjeżdżającym za granicę i powracającym (w kontekście obowiązku szkolnego)
 8. Procedury organizowania nauczania indywidualnego
 9. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych
 10. Procedura obiegu informacji w SP nr 4
 11. Procedura reagowania na skargi, wnioski, interpelacje w SP nr 4
 12. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla SP nr 4, mapka, rzut ogólny
 13. WYKAZ REGULAMINÓW I PROCEDUR dostępnych w sekretariacie szkoły
 14. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 15. Wniosek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 16. Program Profilaktyno - Wychowawczy
 17. Strategia działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci zagrożonych uzależnieniem
 18. Realizacja procedury „NIEBIESKIE KARTY”
 19. Pięcioletnia Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej
  nr 4 na lata 2017-2021


Kliknij na obrazek, aby pobrać informację o programie SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

Kliknij na obrazek, CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

Używkom mówię Nie
GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ POMOC?

ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁProjekt edukacyjny

Projekt edukacyjny


Projekt edukacyjny

Projekt europejski

Projekt europejski

Program profilaktyczny

Program profilaktyczny

Program profilaktyczny


Kliknij na obrazek, Bezpieczne wakacje

Projekt edukacyjny


Klub Kubusia Puchatka

Zawsze Bezpieczni

certyfikat

Strona znajduje się na serwerze firmy "Multimedia Polska-Południe S.A"
copyright© by Kamilla Szczucka