[Rozmiar: 72374 bajtów]
Rekrutacja


Pomóż Kamilowi

obiad

Zasady rekrutacji do klasy I
na rok szkolny 2019/2020

dzieci kandydujących do klasy I szkoły podstawowej


         Informujemy o zmianie zasad rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście.
         Zapisy dzieci do wyżej wymienionych palcówek zostanie przeprowadzona TYLKO przy wsparciu systemu elektronicznego www.swinoujscie.podstawowe.vnabor.pl
         Zatem rodziców/opiekunów prawnych, którzy nie korzystają z komputera i Internetu, zapraszamy do placówki pierwszego wyboru, gdzie pracownicy służą pomocą przy wypełnieniu wniosku w systemie. Po wprowadzeniu danych, wniosek zostanie wydrukowany i przekazany w celu uzupełnienia podpisów obojga rodziców/opiekunów prawnych.
         Pozostałe zasady pozostają bez zmian.

Link do rekrutacji do klas I na rok szkolny 2019/2020

www.swinoujscie.podstawowe.vnabor.plKliknij na obrazek, Sześciolatek w szkole

Kliknij na obrazek, Sześciolatek w szkole

Kliknij na obrazek, aby pobrać informację o programie SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

Kliknij na obrazek, CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

Używkom mówię Nie
GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ POMOC?

ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ

Projekt edukacyjny

Projekt edukacyjnyProjekt edukacyjny

Projekt europejski

Projekt europejski


Kliknij na obrazek, Bezpieczne wakacje

Projekt edukacyjny


Klub Kubusia Puchatka

Zawsze Bezpieczni

Strona znajduje się na serwerze firmy "Multimedia Polska-Południe S.A"
copyright© by Kamilla Szczucka