[Rozmiar: 72374 bajtów]
Rekrutacja


Pomóż Kamilowi

obiad

Zasady rekrutacji do klasy I
na rok szkolny 2018/2019


1. Rekrutacja odbywa się internetowo
2. Rodzice wypełniają wniosek na stronie:
www.swinoujscie.podstawowe.vnabor.pl
3. Wniosek należy wydrukować i podpisany przez oboje rodziców złożyć w sekretariacie szkoły.
4. Wniosek można również wydrukować i wypełnić ręcznie, podpisać przez oboje rodziców i złożyć w sekretariacie.
5. Rodzice spoza obwodu do wniosku załączają odpowiednie oświadczenia.
6. Terminy pierwszego etapu rekrutacji:
- od 9.04.2018r od godziny 8.00 do 11.05.2018 do godziny 15.00 – rejestracja i weryfikacja wniosków
- 18.05.2018r do godziny 14.00 wywieszenie list uczniów zakwalifikowanych
- Od 18.05.2018 od 14.00 do 25.05.2018 do godziny 13.00 potwierdzenie woli
- 28.05.2018 od godziny 11.00 wywieszenie list przyjętych do szkoły
7. W przypadku, gdy szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca o czym powiadomimy osobnym komunikatem.

Kliknij na obrazek, Sześciolatek w szkole

Kliknij na obrazek, Sześciolatek w szkole

Kliknij na obrazek, aby pobrać informację o programie SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

Kliknij na obrazek, CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

Używkom mówię Nie
GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ POMOC?

ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ

Projekt edukacyjny

Projekt edukacyjnyProjekt edukacyjny

Projekt europejski

Projekt europejski


Kliknij na obrazek, Bezpieczne wakacje

Projekt edukacyjny


Klub Kubusia Puchatka

Zawsze Bezpieczni

Strona znajduje się na serwerze firmy "Multimedia Polska-Południe S.A"
copyright© by Kamilla Szczucka