[Rozmiar: 72374 bajtów]
Projekt 8.3
nasza szkoła

projektNowy regulamin projektu 8.3 11.2020


Kliknij na komputer aby pobrać NOWY REGUAMIN 8.3 11.2020

Terapia - sala doświadczeń


1Zajęcia Unijne 1Zajęcia Unijne 1Zajęcia Unijne 1Zajęcia Unijne 1Zajęcia Unijne 1Zajęcia Unijne 1Zajęcia UnijneRobotyka


1Zajęcia Unijne 1Zajęcia Unijne 1Zajęcia Unijne 1Zajęcia Unijne
1Zajęcia Unijne 1Zajęcia Unijne 1Zajęcia Unijne 1Zajęcia Unijne 1Zajęcia Unijne 1Zajęcia Unijne 1Zajęcia Unijne
1Zajęcia Unijne 1Zajęcia Unijne 1Zajęcia Unijne 1Zajęcia Unijne 1Zajęcia Unijne
1Zajęcia Unijne 1Zajęcia Unijne 1Zajęcia Unijne 1Zajęcia UnijneTerapia Biofeedback


1Zajęcia Unijne 1Zajęcia Unijne 1Zajęcia Unijne 1Zajęcia UnijneZAJĘCIA UNIJNE


         Projekt jest realizowany w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPZP.08.03.00-32-K024/17-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W ŚWINOUJŚCIU:


Kliknij na komputer aby pobrać informacje o zajęciach


Do pobrania wzory dokumentów
Kliknij na komputer aby pobrać informacje o zajęciach                       Kliknij na komputer aby pobrać regulamin            Kliknij na komputer aby pobrać deklarację
     informacja o zaj.               regulamin           deklaracja

Kliknij na komputer aby pobrać oświadczenie                  Kliknij na komputer aby pobrać formularz                  Kliknij na komputer aby pobrać rezygnację
oświadczenie            formularz            rezygnacja
Szanowni Rodzice,
         rozpoczynamy rekrutację uczniów do projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście”.
         Projekt realizowany jest przez Gminę Miasto Świnoujście w czterech szkołach: Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego, Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II.
         Głównym celem projektu jest wdrożenie nowoczesnego systemu indywidualnej pracy z uczniami, który ma doprowadzić do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia oraz zdobycia umiejętności poruszania się po rynku pracy. Dzięki projektowi, szkoły biorące w nim udział, zostaną wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do pracowni przedmiotowych, w tym także w sprzęt Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Zapraszamy rodziców do zapoznanie się z treścią Regulaminu uczestnictwa w projekcie, następnie prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego  – dokumenty te są dostępne  w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły: http://zsp4.swinoujscie.pl/
         Pomocą w wypełnieniu formularza oraz wskazaniu zajęć dodatkowych zgodnych z zainteresowaniami i indywidualnymi potrzebami dziecka, służą wychowawcy klas.
         Z chwilą zakwalifikowania się do projektu, uczestnik jest zobowiązany o dostarczenie wypełnionej deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – dokumenty te będą dostępne w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły po zakończeniu naboru. Formularze zgłoszeniowe przyjmujemy do 11 października 2019 roku
Do pobrania:
1. Formularz Zgłoszeniowy
2. Wykaz zajęć dodatkowych do wyboru przez uczestników projektu
3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
4. Oświadczenie uczestnika
5. Regulamin uczestnictwa w projekcie

         Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.


Klknij na obrazek,
a dowiesz się jak
propagujemy czytelnictwo

bibliotekaKlknij na obrazek,
a dowiesz się
jak promujemy zdrowie

Szkoła Promująca ZdrowieKliknij na obrazek, aby przeczytać bajkę o
Bajka
o Życzulku

kiermasz

Kliknij na obrazek, aby pobrać informację o programie SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

Kliknij na obrazek, CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

Projekt edukacyjny

Projekt edukacyjny

Projekt europejski

Projekt europejski


Kliknij na obrazek, Bezpieczne wakacje

Projekt edukacyjny


Klub Kubusia Puchatka

Strona znajduje się na serwerze firmy "Multimedia Polska-Południe S.A"
copyright© by Kamilla Szczucka