[Rozmiar: 72374 bajtów]
Obiady


Ważne linki:
Pomóż Kamilowinasza szkołaROK SZKOLNY 2020/2021

OBIADY W MARCU

uczniowie 23 dni x 6,00 = 138,00
pracownicy 23 dni x 10,00 = 230,00

TERMIN PŁATNOŚCI
ZA M-C MARZEC
OD 19-02-2021 DO 25-02-2021

OD 01-03-2021 PŁATNOŚCI ZA OBIADY WYŁĄCZNIE NA KONTO BANKOWE
51 1240 3914 1111 0010 0656 4312
W PODANYM TERMINIE


PROSIMY PAMIĘTAĆ O TERMINIE PŁATNOŚCI. BRAK WPŁATY BĘDZIE SKUTKOWAŁ NIEWYDANIEM OBIADU.Drodzy Rodzice


         Ze względu na zagrożenie COVID-19- - w przypadku nieobecności ucznia,pracownika - nie ma możliwości odebrania obiadu na wynos ze stołówki szkolnej. - obiady będą spożywane wyłącznie na terenie szkoły.


Obiady- wrzesień 2020


OBIADY WYDAWANE BĘDĄ OD 14-09-2020

KARTY ZGŁOSZENIA DO POBRANIA NA STRONIE SP4 LUB W KASIE SZKOŁY

UCZNIOWIE 13 DNI X 6,00 = 78,00
PRACOWNICY 13 DNI X 10,00 = 130,00

TERMIN PŁATNOŚCI
ZA M-C IX DO 10-09-2020

WPŁAT MOŻNA DOKONYWAĆ
W KASIE SZKOŁY LUB NA KONTO
51 1240 3914 1111 0010 0656 4312
W PODANYM TERMINIE
W TYTULE PRZELEWU NALEŻY PODAĆ NAZWISKO,IMIĘ I KLASĘ DZIECKA.

PROSIMY PAMIĘTAĆ O TERMINIE PŁATNOŚCI.
BRAK WPŁATY BĘDZIE SKUTKOWAŁ NIEWYDANIEM OBIADU.Drodzy Rodzice


         W załącznikach znajdudją się Regulamin stołówki i Karta zgłoszenia. Mogą Państwo wysyłać Kartę elektronicznie.

RODZICE KTÓRZY NIE DOSTALI NADPŁATY ZA NIEWYKORZYSTANE OBIADY /MARZEC 2020 / MOGĄ PISAĆ O ZWROT PODAJĄC NUMER KONTA NA ADRES -sekretariat@zsp4.swinoujscie.pl LUB ZAPISUJĄC DZIECKO NA OBIADY W NOWYM ROKU SZKOLNYM. PROSIMY PAMIĘTAĆ ŻE KARTA ZGŁOSZENIA JEST OBOWIĄZKOWA.

dokumenty               dokumenty

Regulamin                     Karta zgłoszeniaROK SZKOLNY 2019/2020


ZWROT ZA OBIADY


         W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną związaną z zakażeniem koronawirusem w kraju osoby, które maja nadpłatę za obiady za miesiąc marzec proszeni są o wysłanie na adres sekretariat@zsp4.swinoujscie.pl oświadczenia

Proszę o zwrot nadpłaty za obiady mojego dziecka
................................................................................ kl ..............

na numer konta:
..............................................................................................................

Podpis rodzica/prawnego opiekuna

Zwrot będzie odbywał się wyłącznie na konta bankowe.W przypadku istotnych zmian informacje będą ukazywać się na stronie internetowej szkoły i za pomocą e-dziennika.

Agnieszka Adamczyk dyrektor SP 4
Szanowni Rodzice,

         w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną związaną z zakażeniem koronawirusem w kraju, w dniach 12.03 – 13.03.2020r. zajęcia lekcyjne zostają odwołane. Prosimy aby uczniowie pozostali w domach. W przypadku niemożności zapewnienia opieki dzieciom, w szkole będzie czynna świetlica w godzinach od 6:30 do 16:30. Obiady będą wydawane do czwartku 12.03.20r.
       Osoby, które wykupiły obiady w miesiącu marcu ze względu na obecną sytuację, będą mogły dokonać odpisu w kwietniu.
       W dniach od poniedziałku 16.03 do środy 25.03 szkoła będzie zamknięta, nie będą odbywały się lekcje oraz nie będzie możliwości zapewnienia opieki świetlicowej.
     Nauczyciele na e-dzienniku prześlą uczniom zagadnienia do samo-dzielnego zrealizowania w okresie zamknięcia szkoły.
         W przypadku istotnych zmian informacje będą ukazywać się na stronie internetowej szkoły i za pomocą e-dziennika.

Dyrektor SP4
Agnieszka Adamczyk

Kliknij na obrazek, CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

Używkom mówię Nie
GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ POMOC?

ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ

Projekt edukacyjny

Projekt edukacyjnyProjekt edukacyjny

Projekt europejski

Projekt europejski


Kliknij na obrazek, Bezpieczne wakacje

Projekt edukacyjny


Klub Kubusia Puchatka

Zawsze Bezpieczni

certyfikat

Strona znajduje się na serwerze firmy "Multimedia Polska-Południe S.A"
copyright© by Kamilla Szczucka