[Rozmiar: 72374 bajtów]
Obiady


Ważne linki:
Pomóż Kamilowinasza szkołaROK SZKOLNY 2019/2020


ZWROT ZA OBIADY


         W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną związaną z zakażeniem koronawirusem w kraju osoby, które maja nadpłatę za obiady za miesiąc marzec proszeni są o wysłanie na adres sekretariat@zsp4.swinoujscie.pl oświadczenia

Proszę o zwrot nadpłaty za obiady mojego dziecka
................................................................................ kl ..............

na numer konta:
..............................................................................................................

Podpis rodzica/prawnego opiekuna

Zwrot będzie odbywał się wyłącznie na konta bankowe.W przypadku istotnych zmian informacje będą ukazywać się na stronie internetowej szkoły i za pomocą e-dziennika.

Agnieszka Adamczyk dyrektor SP 4
Szanowni Rodzice,

         w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną związaną z zakażeniem koronawirusem w kraju, w dniach 12.03 – 13.03.2020r. zajęcia lekcyjne zostają odwołane. Prosimy aby uczniowie pozostali w domach. W przypadku niemożności zapewnienia opieki dzieciom, w szkole będzie czynna świetlica w godzinach od 6:30 do 16:30. Obiady będą wydawane do czwartku 12.03.20r.
       Osoby, które wykupiły obiady w miesiącu marcu ze względu na obecną sytuację, będą mogły dokonać odpisu w kwietniu.
       W dniach od poniedziałku 16.03 do środy 25.03 szkoła będzie zamknięta, nie będą odbywały się lekcje oraz nie będzie możliwości zapewnienia opieki świetlicowej.
     Nauczyciele na e-dzienniku prześlą uczniom zagadnienia do samo-dzielnego zrealizowania w okresie zamknięcia szkoły.
         W przypadku istotnych zmian informacje będą ukazywać się na stronie internetowej szkoły i za pomocą e-dziennika.

Dyrektor SP4
Agnieszka Adamczyk

Kliknij na obrazek, CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

Używkom mówię Nie
GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ POMOC?

ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ

Projekt edukacyjny

Projekt edukacyjnyProjekt edukacyjny

Projekt europejski

Projekt europejski


Kliknij na obrazek, Bezpieczne wakacje

Projekt edukacyjny


Klub Kubusia Puchatka

Zawsze Bezpieczni

certyfikat

Strona znajduje się na serwerze firmy "Multimedia Polska-Południe S.A"
copyright© by Kamilla Szczucka