[Rozmiar: 72374 bajtów]
Strona głównaPASOWANIE NA UCZNIA


Dnia 21 października 2016 roku odbyła się uroczystość PASOWANIA NA UCZNIA. Dzieci z klas pierwszych zanim zostały pasowane, musiały wykazać się określonymi wiadomościami i umiejętnościami praktycznymi. Odegrały role w krótkim przedstawieniu "O Jasiu, Pszczole i Dzięciole", recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Zdały też egzamin z wiedzy o tym, jak powinny zachowywać się w szkole, a czego im robić nie wolno. Uroczystość zakończyła się rozdaniem dyplomów i słodkim poczęstunkiem.
Dzień Edukacji NarodowejXVI Dzień Papieski

Bądźmy świadkami miłosierdzia!

Uczniowie uczęszczający na zajęcia Koła Liturgicznego przygotowali montaż muzyczno-słowny z okazji obchodów XVI Dnia Papieskiego, który zaprezentowali 9 października w Kościele bł. Michała Kozala.

Swoim zaangażowaniem, a przede wszystkim świadectwem swojej wiary czynnie włączyli się w ogólnopolskie obchody Dnia Papieskiego. Przypominając naukę Jana Pawła II, który wzywał ludzi do bycia świadkami miłosierdzia. Wiemy, że we współczesnym świecie potrzeba Bożego miłosierdzia wszędzie tam gdzie panuje nienawiść, chęć odwetu, gdzie wojna przynosi śmierć i ból niewinnych, gdzie są rozbite rodziny, ubóstwo materialne, duchowe i moralne.

Świadek miłosierdzia na wzór Jezusa ma świadczyć słowem i czynem. Przypominać i dawać świadectwo Bożej miłości Boga do ludzi, która nie ma granic ,,O niepojęte i niezgłębione Miłosierdzie Boże, kto Cię godnie uwielbić i wysławić może, największy przymiocie Boga Wszechmocnego, Tyś słodka nadzieja dla człowieka grzesznego tymi słowami Papież Polak kreślił portret Boga Ojca miłosiernego.

 
 Kliknij na obrazek, aby pobrać informację o programie SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

Kliknij na obrazek, CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

Używkom
GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ POMOC?

ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ

Projekt edukacyjny

Projekt edukacyjny