[Rozmiar: 72374 bajtów]
Kalendarium

WAŻNE DATY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021:

 • Inauguracja roku szkolnego: 02.09.20r.
 • Zakończenie roku szkolnego: 25.06.21r.
 • Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.20r. - 01.01.21r.
 • Ferie zimowe: 04.01. - 17.01.21r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 01.04 - 06.04.21r.
 • Egzamin ósmoklasisty: 25 - 27.05.21r.


 • Rady pedagogiczne:
  • robocze: 15.09.29r., 13.10.29r., 25.03.211r..
  • klasyfikacyjna (śródroczna): 10.02.21r.
  • podsumowująca: 16.02.21r.
  • klasyfikacyjna (końcoworoczna): 18.06.21r.
  • podsumowująca: 24.06.21r.

  Klasyfikacja:
  • propozycje śródroczne: poinformowanie uczniów i rodziców o planowanych ocenach: do 18.12.20r.
  • klasyfikacyjne śródroczne: do 04.02.21r.
  • propozycje końcowe: poinformowanie uczniów i rodziców o planowanych ocenach: do 11.05.21r.
  • klasyfikacyjne końcowe: do 15.06.21r.

  Zebrania z rodzicami:

  • 17.09.20r. - organizacyjne z wychowawcami (wybór delegata do nowej rady rodziców, informacje o pracy szkoły i klasy)
  • 08.12.20r.
  • 15.02.21r.
  • 18.03.21r.
  • 12.05.21r.
  • czerwiec 2020r. - Rada Rodziców


  Dni, w których odbywać się będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze:

  • 12 - 13.11.20r.
  • 04 - 05.05.21r
  • 25 - 27.05.21r.
  • 04.06.21r.


  • Zwrot podręczników:
  • 14 - 18.06.21r.
Kliknij na obrazek, aby pobrać informację o programie SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

Kliknij na obrazek, CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

Projekt edukacyjny

Projekt edukacyjny

Strona znajduje się na serwerze firmy "Multimedia Polska-Południe S.A"
copyright© by Kamilla Szczucka