[Rozmiar: 72374 bajtów]
Zajęcia Unijne
nasza szkoła

ZAJĘCIA UNIJNE


         Projekt jest realizowany w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPZP.08.03.00-32-K024/17-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W ŚWINOUJŚCIU:


Kliknij na komputer aby pobrać informacje o zajęciach


Do pobrania wzory dokumentów
Kliknij na komputer aby pobrać informacje o zajęciach                       Kliknij na komputer aby pobrać regulamin            Kliknij na komputer aby pobrać deklarację
     informacja o zaj.               regulamin           deklaracja

Kliknij na komputer aby pobrać oświadczenie                  Kliknij na komputer aby pobrać formularz                  Kliknij na komputer aby pobrać rezygnację
oświadczenie            formularz            rezygnacja


Klknij na obrazek,
a dowiesz się jak
propagujemy czytelnictwo

bibliotekaKlknij na obrazek,
a dowiesz się
jak promujemy zdrowie

Szkoła Promująca ZdrowieKliknij na obrazek, aby przeczytać bajkę o
Bajka
o Życzulku

kiermasz

Kliknij na obrazek, aby pobrać informację o programie SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

Kliknij na obrazek, CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

Projekt edukacyjny

Projekt edukacyjny

Projekt europejski

Projekt europejski


Kliknij na obrazek, Bezpieczne wakacje

Projekt edukacyjny


Klub Kubusia Puchatka

Strona znajduje się na serwerze firmy "Multimedia Polska-Południe S.A"
copyright© by Kamilla Szczucka