VIII C - wych.
Joanna Lenkiewicz

poniedziałek 950 - 1715

 1. informatyka gr. I s. 6
 2. j polski s 33
 3. matematyka s. 14
 4. fizyka s. 34
 5. religia s.22
 6. chemia s. 34
 7. EDB s. 2
 8. informatyka gr. II s. 36

wtorek 800 - 1620

 1. matematyka s. 14
 2. biologia s. 35
 3. j. angielski s. 27
 4. j. polski s. 11
 5. religia s. 7
 6. matematyka s. 3
 7. geografia s, 7
 8. W-F
 9. WOS s. 11

środa 800 - 1525

 1. j. polski s. 11
 2. j. polski s. 11
 3. WOS s. 35
 4. matematyka s. 2
 5. W-F
 6. W-F
 7. j. niemiecki s. 27
 8. DZ s. 2

czwartek 800 - 1330

 1. j. polski s. 11
 2. historia s. 8
 3. l. wychowawcza s. 27
 4. j. angielski s. 9
 5. matematyka s. 14
 6. chemia s. 34

piątek 800 - 1430

 1. historia s. 8
 2. matematyka s. 1
 3. W-F
 4. j. angielski s. 9/
 5. j. niemiecki s. 1
 6. fizyka s. 34
 7. WDŻ s. 3