VII A - wych.
Hanna Dąbska

poniedziałek 855 - 1620

  1. fizyka s. 34
  2. muzyka s.33
  3. j. angielski s. 9
  4. j. niemiecki s. 5
  5. j. polski s. 35
  6. historia s.8
  7. W-F
  8. matematyka s. 14

wtorek 800 - 1525

  1. chemia s. 34
  2. informatyka gr I s. 6/gr. II s. 36
  3. W-F
  4. matematyka s. 14
  5. biologia s. 35
  6. religia s.22
  7. j. angielski s. 9
  8. j. polski s. 13

środa 1045 - 1525

  1. j. polski s. 1
  2. matematyka s. 14
  3. j. angielski s. 27
  4. chemia s. 34
  5. geografia s. 1

czwartek 800 - 1430

  1. basen - 800 - 845
  2. -
  3. religia s. 22
  4. matematyka s.14
  5. j. polski s. 2
  6. geografia s. 30
  7. historia s. 8

piątek 855 - 1620

  1. j. polski s. 13
  2. j. niemiecki s. 5
  3. biologia s. 35
  4. matematyka s. 14
  5. l. wychowawcza s. 14
  6. W-F
  7. fizyka s.10
  8. plastyka s. 1