VI E
- wych. Katarzyna Kimel

poniedziałek 800 - 1130

 1. przyroda s. 35
 2. matematyka s. 3
 3. j. polski s. 11
 4. j. polskis. 11

wtorek 855 - 1430

 1. relligia s. 22
 2. matematyka s. 35
 3. j. angielski s. 10
 4. j. niemiecki s. 5
 5. j. polski s. 7
 6. przyroda s. 35

środa 855 - 1620

 1. technika s. 27
 2. religia s. 22
 3. przyroda s. 35
 4. j. angielski s. 10
 5. j. polski s. 11
 6. matematyka s. 3
 7. historia s. 8
 8. W-F

czwartek 800 - 1430

 1. j. angielski s. 10
 2. l. wychowawcza s. 10
 3. j. polski s. 11
 4. matematyka s. 3
 5. W-F
 6. muzyka s. 33

piątek 855 - 1430

 1. zaj. komputerowe gr. I s. 6/ gr. II s. 36
 2. W - F
 3. historia s. 8
 4. matematyka s. 3
 5. j. polski s. 11
 6. plastyka s. 1