VI D - wych.
Edyta Nowicka

poniedziałek 855 - 1330

 1. j. polski s. 11
 2. matematyka s. 14
 3. j. niemiecki s. 5
 4. przyroda s. 35
 5. W-F
 6. W-F

wtorek 950 - 1715

 1. zaj. komputerowe gr. I s. 6
 2. przyroda s. 35
 3. W-F
 4. matematyka s. 14
 5. j. polski s. 11
 6. j. angielski gr. I s. 10/ gr. II s. 5
 7. religia s. 22
 8. zaj. komputerowe gr. II s. 6

środa 800 - 1525

 1. j. angielski gr. I s. 10
 2. matematyka s. 14
 3. przyroda s. 35
 4. religia s. 22
 5. historia s. 8
 6. W-F
 7. j. ppolski s. 11
 8. j. angielski gr. II s. 10

czwartek 1140 - 1620

 1. j. polski s. 11
 2. l. wychowawcza s. 1
 3. plastyka s. 1
 4. matematyka s. 14
 5. muzyka s. 33

piątek 800 - 1430

 1. matematyka s. 14
 2. zaj. techniczne s. 27
 3. religia s. 27
 4. j. polski s. 11
 5. j. polski s. 11
 6. j. angielski gr. I s. 10/ gr. II s. 27
 7. historia s. 8