VI C - wych.
Małgorzata Leśniewska

poniedziałek 855 - 1525

 1. przyroda s. 35
 2. matematyka s. 15
 3. j. polski s. 2
 4. muzyka s. 33
 5. W-F
 6. j. angielski gr I s. 10/ gr. II s. 9
 7. religia s.22

wtorek 1045 - 1620

 1. j. angielski s. 36
 2. j. polski s. 11
 3. j. polski s. 11
 4. matematyka s. 15
 5. historia s. 8
 6. przyroda s. 35

środa 800 - 1430

 1. przyroda s. 35
 2. historia s. 8
 3. matematyka s. 15
 4. j. polski s. 13
 5. religia s. 22
 6. informatyka gr. I s. 6/ gr. II s. 36
 7. W-F

czwartek 855 - 1525

 1. plastyka s. 27
 2. j. angielski gr I s. 22/ gr. II s. 9
 3. matematyka s. 34
 4. W-F
 5. W-F
 6. j. polski s. 13
 7. l. wychowawcza s. 33

piątek 800 - 1225

 1. j. angielski gr. I s. 10
 2. matematyka s. 15
 3. zaj. techniczne s. 27
 4. j. niemiecki s. 5
 5. j. polski s. 13