VI B - wych.
Sylwia Rybczyńska-Krzystosiak

poniedziałek 800 - 1330

 1. j. niemiecki s. 5
 2. j. polski s. 11
 3. historia s. 8
 4. W-F
 5. religia s. 22
 6. matematyka s. 14

wtorek 1140 - 1715

 1. matematyka s. 14
 2. zaj. komputerowe gr. I s. 6/ gr. II s. 36
 3. historia s. 8
 4. j. polski s. 11
 5. l. wychowawcza s. 34
 6. j. angielski gr. I s. 9

środa 800 - 1525

 1. j. angielski gr. I s. 34
 2. przyroda s. 34
 3. plastyka s. 1
 4. j. polski s. 11
 5. muzyka s. 33
 6. technika s. 27
 7. matematyka s. 14
 8. W-F gr. I/ j. angielski gr II s. 9

czwartek 855 - 1525

 1. j. angielski gr. II s. 9
 2. matematyka s. 14
 3. j. polski s. 11
 4. j. angielski gr. I s. 35/ W-F gr. II
 5. religia s. 3
 6. przyroda s. 34
 7. przyroda s. 34

piątek 1045 - 1615

 1. W-F
 2. W-F
 3. matematyka s. 14
 4. j. polski s. 11
 5. j. polski s. 11
 6. j. angielski gr. II s. 9