VI A - wych.
Małgorzata Dziekońska

poniedziałek 855 - 1525

 1. j polski s 2
 2. j polski s 2
 3. religia s. 22
 4. przyroda s. 35
 5. W-F
 6. muzyka s. 33
 7. matematyka s. 14

wtorek 855 - 1430

 1. j. angielski gr. I s. 9/ gr. II s. 10
 2. j. polski s.13
 3. historia s. 8
 4. W-F
 5. W-F
 6. matematyka s. 2

środa 800 - 1130

 1. religia s. 2
 2. przyroda s. 35
 3. j. polski s. 13
 4. j. angielski gr. I s. 9/ gr. II s. 34

czwartek 800 - 1525

 1. matematyka s. 14
 2. matematyka s. 14
 3. j. niemiecki s. 5
 4. historia s. 8
 5. zaj. komputerowe gr. I s. 6/ j. angielski gr. II s. 9
 6. j. angielski gr. I s. 9/ zaj. komputerowe gr. II s. 36

piątek 950 - 1525

 1. matematyka s. 8
 2. j. polski s. 22
 3. zaj. techniczne s. 27
 4. l. wychowawcza s. 8
 5. W-F
 6. plastyka s. 1