IV F
wych. Beata Lubosz

poniedziałek 950 - 1620

 1. j. polski s. 11
 2. W-F
 3. W-F
 4. technika s. 27
 5. historia s. 2
 6. matematyka s. 3
 7. plastyka s. 1

wtorek 950 - 1525

 1. matematyka s. 3
 2. W-F
 3. religia s. 22
 4. muzyka s. 33
 5. j. polski s. 13
 6. j. angielski s. 9

środa 1045 - 1620

 1. j. angielski s. 27
 2. matematyka s. 3
 3. religia
 4. j. polski s. 13
 5. j. niemiecki s. 5
 6. l. wychowawcza s. 15

czwartek 800 - 1225

 1. j. polski s. 13<
 2. matematyka s. 3
 3. j. angielski s. 34
 4. przyroda s. 27
 5. informatyka gr. II s. 36

piątek 800 - 1425

 1. basen - 855 - 940
 2. -
 3. j. polski s. 13
 4. matematyka s. 3
 5. przyroda s. 7
 6. informatyka gr. I s. 6