IV D
wych. Agnieszka Matuszek

poniedziałek 800 - 1330

 1. j. polski s. 12
 2. W-F
 3. technika s. 27
 4. j. angielski s. 10
 5. informatyka gr. I s. 6/ gr. II s. 36
 6. matematyka s. 3

wtorek 950 - 1525

 1. j. angielski s 1
 2. religia s. 22
 3. matematyka s. 3
 4. historia s. 8
 5. j. polski s. 12
 6. l. wychowawcza s. 7

środa 905 - 1430

 1. j. polski s. 12
 2. W-F
 3. przyroda s. 7
 4. matematyka s. 3
 5. muzyka s. 33

czwartek 800 - 1330

 1. basen - 800 - 845
 2. -
 3. plastyka s. 1
 4. j. polski s. 12
 5. matematyka s. 3
 6. WDŻ s.2

piątek 855 - 1525

 1. religia s. 22
 2. W-F
 3. przyroda s. 7
 4. j. niemiecki s. 5
 5. matematyka s. 3
 6. j. angielski s. 10
 7. j. polski s. 12