IV C
wych. Małgorzata Kołaska

poniedziałek 800 - 1330

 1. W-F
 2. j. polski s. 12
 3. j. angielski s. 10
 4. matematyka s. 3
 5. plastyka s. 27
 6. j. niemiecki s. 5

wtorek 950 - 1525

 1. religia s. 22
 2. matematyka s. 3
 3. j. polski s. 12
 4. j. angielski s. 10
 5. W-F
 6. informatyka gr. I s. 6/ gr. II s. 36

środa 800 - 1330

 1. basen - 800 - 845
 2. -
 3. matematyka s. 3
 4. l. wychowawcza s. 10
 5. technika s. 27
 6. j. polski s. 12

czwartek 800 - 1330

 1. j. polski s. 12
 2. przyroda s. 7
 3. historia s. 8
 4. matematyka s. 7
 5. religia s. 22
 6. j. angielski s. 10

piątek 800 - 1130

 1. przyroda s. 7
 2. matematyka s. 3
 3. W-F
 4. j. polski s. 2